Artikoli

Animal Honours Awards 2022
Friday 7th October 2022

Il-Kunsill Lokali tal-Mosta kien onorat b’rikonoxximent għall-ħidma tiegħu fil-promozzjoni tal-ħarsien tal-annimali. Grazzi għal dan ir-rikonoxximent, inkomplu nagħtu s-sehem tagħna...

+
Outdoor Gym, Zokrija
Tuesday 15th February 2022

Fil 15 ta’ Frar il-Kunsill Lokali tal-Mosta inawgura l-outdoor gym tal-Mosta, li jinsab f’parti mill-iskola Marija Regina, fiz-Zokrija.  Dan l-outdoor gym ser jkun qed jintuża...

+
Kostruzzjoni u Restawr ta' Ħitan tas-Sejjieħ
Friday 11th February 2022

Il-Kunsill Lokali tal-Mosta, f'din it-8 leġislatura komplejna fuq il-ħidma mibdija mis 7 leġislatura biex jitwettaq ix-xogħol fuq il-ħitan tas-sejjieħ. Xellug għal-Lemin: Sindku...

+
Pilastri tal-Iċċarġjar fil-Mosta
Monday 8th November 2021

L-app tal-mowbajl Charge My Ride tista’ titniżżel minn Playstore u Appstore, jew mis-sit www.chargemyride.mt, li joffri aktar informazzjoni dwar l-użu tal-pilastri tal-iċċarġjar,...

+
150 Anniversarju
Friday 15th October 2021

Il-Kunsill Lokali tal-Mosta jfakkar il-150 Anniversarju mill-Konsagrazzjoni tar-Rotunda.  Artist Raymond Cauchi u l-Kunsillier Marvic Camilleri.  

+
Pink October
Thursday 1st October 2020

Tul ix-xahar ta’ Ottubru u Novembru, il-Kunsill Lokali tal-Mosta jappoġġja l-kampanji Pink October u Movember.  

+
Nirriċikla għall-Istrina
Thursday 13th February 2020

Jannar sa Diċembru 2019 - Il-Kunsill f’isem ir-residenti jiġbor 154,000 elf tapp tal-plastik għall-kampanja annwali ‘Nirriċkla għall-Istrina’.  

+
Librerija
Tuesday 26th February 2019

Rinnovazzjoni fil-librerija reġjonali tal-Mosta mill-Kunsill Lokali tal-Mosta.  Dan huwa impenn sabiex niżguraw li l-ktieb jibqa' jkun għodda tajba fiż-żminijiet tal-lum....

+
Nanniet Malta – Grandparents Malta
Monday 11th February 2019

Ftuħ mill-E.T. Marie Louise Coleiro Preca, President ta’ Malta, ta’ ċentru għan-nanniet fir-Reġjun tat-Tramuntana. Ftehim li gie ffirmat fis- 16 ta’ Novembru 2018 huwa dak...

+
Xelter tal-Gwerra
Friday 16th November 2018

Il-bieraħ 16 ta’ Novembru 2018 ġie ffirmat ftehim mal-Parroċċa tal-Mosta sabiex ngħaddu f'idejhom u fost oħrajn iżommu miftuħ għall-pubbliku x-xelter li jinsab taħt iz-zuntier...

+