Article

Nanniet Malta – Grandparents Malta

Monday 11th February 2019

Ftuħ mill-E.T. Marie Louise Coleiro Preca, President ta’ Malta, ta’ ċentru għan-nanniet fir-Reġjun tat-Tramuntana.

Ftehim li gie ffirmat fis- 16 ta’ Novembru 2018 huwa dak ma' Nanniet Malta - Grandparents Malta Vo/0869.  Permezz ta' dan il-ftehim, il-Kunsill Lokali tal-Mosta ser ikun qed ipoġġi għad-dispożizzjoni ta' Nanniet Malta l-faċilitajiet tiegħu sabiex jsiru laqgħat ta' kull xorta.