Servizzi Oħra

Ħlasijiet ta' Kontravvenzjonijiet (LES) 

Jitħallsu l-Kunsill bejn it-8:00am u 2:00pm, flus kontanti jew biċ-ċekk.  Jekk ser tħallas b’ċekk irrid jiġi pagabbli lil LESA.

Il-pagament ta’ kontravvenzjoni jista’ wkoll jitħallas permezz ta’ l’internet billi tmur fuq dan is-sit www.les.gov.mt


Ħlasijiet tal-Kera tal-Postijiet tal-Gvern

Jitħallsu l-Kunsill bejn it-8:00am u 2:00pm, bi flus kontanti jew karta ta' kreditu. Ħlasijiet b'ċekk iridu jintbagħtu direttament lid-Dipartiment tal-Artijiet, pagabbli lill-Kummissarju ta’ l-Artijiet.