Il-Festa tal-Patruna

Il-Mosta tiċċelebra l-festa ewlenija tagħha fil-15 ta ’Awwissu. Il-patruna hija l-Assunta tal-Madonna fis-Sema, magħrufa popolarment fost il-lokal bħala il-festa ta' Santa Marijajew l-Assunta.
 
Fil-Mosta l-festa tibda minn ġimgħatejn qabel il-15 ta ’Awwissu, waqt li l-atmosfera tal-festi tibda tinħass kullimkien. Il-kwindiċina (15-il ġurnata jew ġimagħtejn) tal-festa hija kkaratterizzata minn marċi ferrieħa u programmi mużikali oħra offruti miż-żewġ klabbs lokali tal-baned, logħob spettakolari tal-art u logħob tal-ajru offruti miż-żewġ soċjetajiet tan-nar tal-Mosta, u t-tisbiħ tat-toroq u l-pjazez jsir mill-grupp ta’ dilettanti tad-dekorazzjonijiet lokali. Il-lokalita tiġi mlibbsa għall-festa bid-dwal ikkuluriti, drappijiet, statwi u festuni. Il-famuża bażilika tal-Mosta magħrufa popolarment bħala r-Rotunda, hija spettaklu li naraw matul dan iż-żmien tas-sena. Il-faċċata tagħha hija mżejna kif ukoll l-intern tal-knisja.
 
Dan jiġbed l-ammirazzjoni kemm tal-lokal kif ukoll tat-turisti.
 
Il-festa tilħaq il-qofol tagħha fil-jum tal-festa ta’ Santa Marija. Apparti l-funzjonijiet reliġjużi ġewwa l-knisja, filgħaxija l-istatwa titulari ta' l-Assunta tinġarr fuq l-ispalla tul it-toroq waqt il-purċissjoni annwali, akkumpanjata minn marċi Marjani li jindaqqu miż-żewġ baned lokali, u hija milqugħa minn folol kbar ta' devoti, ammiraturi u turisti.