Iltaqa' mat-tim tagħna

Perit / Arch. Christopher Grech

Sindku

Responsabbli mid-Dekasteru:

 • Proġetti
 • Infrastruttura

Responsabiltajiet Oħra:

 • Proġetti Urbani Parks fil-Mosta
 • Finanzi
 • PPP
 • Urban Development Fund
 • Kommunità Kummerċjali
 • Turiżmu
 • Trasport Pubbliku
 • Kumitat għall-Immaniġġjar tat-Traffiku (Chair)
 • Manutenzjoni tat-Toroq
 • Awtorità ta’ l-Ippjanar 
 • Bord ta’ l-Aġġudikazzjoni ta’ Tenders
 • Permessi inklużi dawk tal-festi (Vici)
 • Ambjent (Viċi)
 • Paġna ta’ Facebook

Rachel Abela

Viċi Sindku

Responsabbli mid-Dekasteru:

 • Ambjent
 • Ħarsien ta' Widien

Responsabiltajiet Oħra:

 • Dwal tat-Toroq
 • Ġonna Pubbliċi

Keith Cassar

Kunsillier (Minority Leader)

Responsabbli mid-Dekasteru:

 • Komunitajiet

Responsabiltajiet Oħra:

 • Festi
 • Ħruġ Permessi inklużi dawk tal-Festi, u Eżekuzzjoni
 • Bord tal-Claims
 • Bord ta’ l-Aġġudikazzjoni ta’ Tenders
 • Kumitat tal-Immaniġġjar tat-Traffiku
 • Inventarju Permessi Loading/Unloading Bays, Disabled Bays, Spazji Riżervati
 • Mwejjed u Siġġijiet, u Infurzar
 • Infurzar: LESA, Pulizija, Vetturi Skrappjati, CCTV fil-Mosta

 

 

Frans Deguara

Kunsillier

Responsabbli mid-Dekasteri:

 • L-Anzjani

Responsabiltajiet Oħra:

 • Kumitat tal-Immaniġġjar tat-Traffiku
 • Rivista tal-Kunsill

Dr. Angele Rapa

Kunsilliera

Responsabbli mid-Dekasteru:

 • Integrazzjoni Soċjali

Responsabiltajiet Oħra:

 • Pariri Legali

 

Joseph Gatt

Kunsillier

Responsabbli mid-Dekasteru:

 • Innovazzjoni

Responsabiltajiet Oħra:

 • Enerġija Rinovabli
 • Kwalita ta’ Arja Aħjar
 • Bord ta' l-Interviews

 

Aiken Zerafa

Kunsillier

Responsabbli mid-Dekasteri:

 • Sports
 • Attivitajiet Fiżiċi

 

Maria Pia Bonnici

Kunsilliera

Responsabbli mid-Dekasteri:

 • Indafa
 • Ħarsien ta' l-Annimali

Responsabiltajiet Oħra:

 • Fondi Ewropej
 • Youth Empowerment Centre
 • Day Care Centre
 • Bord tal-Claims
 • Kumitat tal-Immaniġġjar tat-Traffiku
 • Bord ta' l-Interviews
 • Ġbir ta' Skart
 • Skart Goff

 

Marvic Camilleri

Kunsillier

Responsabbli mid-Dekasteru:

 • Kultura

Responsabiltajiet Oħra:

 • Patrimonju Mosti
 • Għaqdiet Mostin
 • Attivitajiet Kulturali ġewwa l-Mosta
 • Ħarġiet Kulturali
 • Ġieħ il-Mosta / Jum il-Mosta
 • Ġemellaġġi
 • Bord ta' l-Interviews (sostitut)

Danny Farrugia

Kunsillier

Responsabbli mid-Dekasteru:

 • Għajnuna Soċjali

Responsabiltajiet Oħra:

 • Mosta Solidali u Grupp Tislima
 • Problemi ta' Housing

 

George Borg

Kunsillier

Responsabbli mid-Dekasteru:

 • Edukazzjoni

Responsabiltajiet Oħra:

 • Proġetti (Viċi)
 • Bord ta' l-Interviews
 • Kumitat għall-Immaniġġjar tat-Traffiku

 

 

Anna Galea

Kunsilliera

Responsabbli mid-Dekasteru:

 • Proġetti
 • Skemi
 • Bord ta' l-aġġudikazzjoni ta' Tenders

Responsabiltajiet Oħra:

 • Proġetti (Viċi)
 • Applikazzjoni biex il-lokalita tal-Mosta issir Belt

 

Jesmond Gauci

Kunsillier

Responsabbli mid-Dekasteru:

Żgħażagħ u Tfal

 

 

Lorraine Templeman

Segretarju Eżekuttiv

 • Kap Eżekuttiv
 • Kap Amministrattiv
 • Kap Finanzjarju