Ċentru ta' Matul il-Jum

Ħinijiet taċ-Ċentru ta’ Matul il-Jum

Triq il-Kurat Schembri, il-Mosta 

Tel: 21418197

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa - Mit-8:30am sal-4:30pm