Article

Outdoor Gym, Zokrija

Tuesday 15th February 2022
Fil 15 ta’ Frar il-Kunsill Lokali tal-Mosta inawgura l-outdoor gym tal-Mosta, li jinsab f’parti mill-iskola Marija Regina, fiz-Zokrija.  Dan l-outdoor gym ser jkun qed jintuża mill-iskola matul il-ġurnata u jinfetaħ għal-pubbliu mit-3pm il-quddiem.
 
Din l-Inawgurazzjoni saret mil-Onorevoli Ministru Aaron Farrugia u mis-Sindku Romilda B. Zarb, flimkien mal-Kunsilliera preżenti, Kieth Cassar, Frans Deguara, Joseph Gatt, Aiken Zerafa u Danny Farrugia.
 
Dan il-proġett ġie ffinanzjat mid-Development Planning Fund, fond li tħaddem l-Awtorità ta’ l-Ippjanar.