Artikoli

Pilastri tal-Iċċarġjar fil-Mosta
Monday 8th November 2021

L-app tal-mowbajl Charge My Ride tista’ titniżżel minn Playstore u Appstore, jew mis-sit www.chargemyride.mt, li joffri aktar informazzjoni dwar l-użu tal-pilastri tal-iċċarġjar,...

+
150 Anniversarju
Friday 15th October 2021

Il-Kunsill Lokali tal-Mosta jfakkar il-150 Anniversarju mill-Konsagrazzjoni tar-Rotunda.  Artist Raymond Cauchi u l-Kunsillier Marvic Camilleri.  

+
Pink October
Thursday 1st October 2020

Tul ix-xahar ta’ Ottubru u Novembru, il-Kunsill Lokali tal-Mosta jappoġġja l-kampanji Pink October u Movember.  

+
Nirriċikla għall-Istrina
Thursday 13th February 2020

Jannar sa Diċembru 2019 - Il-Kunsill f’isem ir-residenti jiġbor 154,000 elf tapp tal-plastik għall-kampanja annwali ‘Nirriċkla għall-Istrina’.  

+
Librerija
Tuesday 26th February 2019

Rinnovazzjoni fil-librerija reġjonali tal-Mosta mill-Kunsill Lokali tal-Mosta.  Dan huwa impenn sabiex niżguraw li l-ktieb jibqa' jkun għodda tajba fiż-żminijiet tal-lum....

+
Nanniet Malta – Grandparents Malta
Monday 11th February 2019

Ftuħ mill-E.T. Marie Louise Coleiro Preca, President ta’ Malta, ta’ ċentru għan-nanniet fir-Reġjun tat-Tramuntana. Ftehim li gie ffirmat fis- 16 ta’ Novembru 2018 huwa dak...

+
Xelter tal-Gwerra
Friday 16th November 2018

Il-bieraħ 16 ta’ Novembru 2018 ġie ffirmat ftehim mal-Parroċċa tal-Mosta sabiex ngħaddu f'idejhom u fost oħrajn iżommu miftuħ għall-pubbliku x-xelter li jinsab taħt iz-zuntier...

+
Qalbiena Mostin
Wednesday 14th November 2018

Il-Kunsill Lokali tal-Mosta kull sena f’Novembru jfakkar vittmi tal-gwerra li mietu waqt il-gwerer dinjin fejn hemm ukoll l-ismijiet ta’ 16-il Mosti li tilfu ħajjithom waqt l-irvell...

+
Patri Avertan Fenech
Wednesday 11th July 2018

B'tifkira tal-75 sena mill-mewt ta' Patri Avertan Fenech, Patri Karmelitan Mosti li għex ħajja ta' qdusija.  Il-Kunsill tal-Mosta jfakkar fejn għex u trabba Patri Avertan...

+