Article

Laqgħa Plenarja

Tuesday 29th October 2019

Jumejn impenjattivi għas-Sindku Romilda Baldacchino Zarb fejn fi tmiem il-ġimgħa li għaddiet attendiet għal-laqgħa plenarja mtellha mil-Assoċazzjoni tal-Kunsilli Lokali Malta. Din il-laqgħa laqgħet is-Sindki, Viċi Sindki u Kunsilliera min madwar Malta u Ghawdex fejn flimkien iddiskutew il-futur tal-Kunsilli lokali u residenti fil-lokalitajiet tagħna.