Articles

Librerija
Tuesday 26th February 2019

Rinnovazzjoni fil-librerija reġjonali tal-Mosta mill-Kunsill Lokali tal-Mosta.  Dan huwa impenn sabiex niżguraw li l-ktieb jibqa' jkun għodda tajba fiż-żminijiet tal-lum....

+
Nanniet Malta – Grandparents Malta
Monday 11th February 2019

Ftuħ mill-E.T. Marie Louise Coleiro Preca, President ta’ Malta, ta’ ċentru għan-nanniet fir-Reġjun tat-Tramuntana. Ftehim li gie ffirmat fis- 16 ta’ Novembru 2018 huwa dak...

+
Nirriċikla għall-Istrina
Tuesday 1st January 2019

Jannar sa Diċembru 2018 - Il-Kunsill f’isem ir-residenti jiġbor 27,333 elf tapp tal-plastik għall-kampanja annwali ‘Nirriċkla għall-Istrina’. January to December 2018 -...

+
Xelter tal-Gwerra
Friday 16th November 2018

Il-bieraħ 16 ta’ Novembru 2018 ġie ffirmat ftehim mal-Parroċċa tal-Mosta sabiex ngħaddu f'idejhom u fost oħrajn iżommu miftuħ għall-pubbliku x-xelter li jinsab taħt iz-zuntier...

+
Qalbiena Mostin
Wednesday 14th November 2018

Il-Kunsill Lokali tal-Mosta kull sena f’Novembru jfakkar vittmi tal-gwerra li mietu waqt il-gwerer dinjin fejn hemm ukoll l-ismijiet ta’ 16-il Mosti li tilfu ħajjithom waqt l-irvell...

+
GOTO Sharing in MOSTA
Friday 9th November 2018

GoTo car sharing is a more cost-efficient alternative to renting a car the old-fashioned way because the insurance, Valletta CVA entrance fees, road licence and battery charging costs are...

+
Pink October
Friday 5th October 2018

Tul ix-xahar ta’ Ottubru, il-Kunsill Lokali tal-Mosta jappoġġja l-kampanja Pink October. Throughout the month of October, the Mosta Local Council supports the Pink October...

+
Patri Avertan Fenech
Wednesday 11th July 2018

B'tifkira tal-75 sena mill-mewt ta' Patri Avertan Fenech, Patri Karmelitan Mosti li għex ħajja ta' qdusija.  Il-Kunsill tal-Mosta jfakkar fejn għex u trabba Patri Avertan...

+