Article

Qalbiena Mostin

Wednesday 14th November 2018

Il-Kunsill Lokali tal-Mosta kull sena f’Novembru jfakkar vittmi tal-gwerra li mietu waqt il-gwerer dinjin fejn hemm ukoll l-ismijiet ta’ 16-il Mosti li tilfu ħajjithom waqt l-irvell tal-Maltin kontra l-Franċiżi tal-1798-1800, fejn kien tilef ħajtu wkoll Dun Mikiel Xerri.

The Mosta Local Council every year in November marks the anniversary of victims of war who died during the world wars, including the names of 16 Mosta residents who lost their lives during the uprising of the Maltese against the French from 1798-1800, where Fr. Mikiel Xerri also lost his life.