Article

Xelter tal-Gwerra

Friday 16th November 2018

Il-bieraħ 16 ta’ Novembru 2018 ġie ffirmat ftehim mal-Parroċċa tal-Mosta sabiex ngħaddu f'idejhom u fost oħrajn iżommu miftuħ għall-pubbliku x-xelter li jinsab taħt iz-zuntier tar-Rotunda.

Nirringrazzjaw lill-Arċipriet Dun Sebastjan Caruana u lil Giovanni Chetcuti tal-koperazzjoni tagħhom.