Article

Kostruzzjoni u Restawr ta' Ħitan tas-Sejjieħ

Friday 11th February 2022

Il-Kunsill Lokali tal-Mosta, f'din it-8 leġislatura komplejna fuq il-ħidma mibdija mis 7 leġislatura biex jitwettaq ix-xogħol fuq il-ħitan tas-sejjieħ.

Xellug għal-Lemin: Sindku Romilda B. Zarb, Onor. Stefan Zrinzo Azzopardi u

l-Minority Leader, il-Kunsillier Keith Cassar.