Events

All Events

Il-Ġimgħa l-Kbira / Good Friday

Pellegrinaġġi, Funzjonijiet, Purċissjoni u Wirjiet.

Pilgrimage, Functions, Procession and Exhibitions.