Events

All Events

Jum il-Mosta

Tingħata l-onorefiċenza 'Ġieħ il-Mosta' u rikonoxximenti, lil persuni li jkunu ddistingwew ruħhom f’diversi oqsma.

Presentation of the award 'Ġieħ il-Mosta' and recognitions to people who have distinguished themselves in various fields.

 

 

Applications for Ġieħ il-Mosta and Recognitions of Merit 2019 are open.

 

You can collect the application from Mosta Local Council office from:

Monday to Friday from 8am to 12.30pm and

Saturdays from 8am to 11am.

Closing date 27th August at 12.00pm.

 

L-applikazzjonijiet għall-Ġieħ il-Mosta u Rikonoxximent ta’ Mertu huma miftuħin.

 

Iġbor l-applikazzjoni tiegħek mill-Uffiċċju tal-Kunsill Lokali tal-Mosta:

mit-8.00am  sa 12.30pm mit-Tnejn sal-Ġimgħa

u s-Sibt mit-8.00am sal-11.00am

L-applikazzjonijiet jintlaqgħu sas-27 t’Awissu sa 12.00pm.