Events

All Events

Jum il-Mosta

Tingħata l-onorefiċenza 'Ġieħ il-Mosta' u rikonoxximenti, lil persuni li jkunu ddistingwew ruħhom f’diversi oqsma.

Presentation of the award 'Ġieħ il-Mosta' and recognitions to people who have distinguished themselves in various fields.