Events

All Events

Laqgħa Annwali għal-Lokalita’ / Mosta Locality Annual Meeting

Il-Kunsill Lokali tal-Mosta sejjer iżomm il-laqgħa annwali tal-lokalita nhar il-Ħamis 5 ta’ Diċembru 2019 fis-6.00pm fil-boardroom tal-Kunsill Lokali, Ċentru Ċiviku fit-tieni sular.

 

AĠENDA

 1. Business Plan 2020-2024.
 2. Rapport mis-Sindku dwar il-ħidma tat-tmien Kunsill Lokali.
 3. Approvazzjoni tal-Minuti tal-Laqgħa Annwali li saret it-Tlieta 4 ta’ Diċembru 2018.
 4. Rapport Amministrattiv mis-Segretarju Eżekuttiv.
 5. Interventi mill-Kunsilliera u rapport tad-dekasteru tagħhom.
 6. Interventi mill-pubbliku preżenti.

 

Dawk il-persuni li 'isimhom jidher fl-aħħar Reġistru Elettorali għall-Lokalita’ tal-Mosta huma mistiedna li jattendu u jipparteċipaw.


 

The Mosta Local Council will hold the locality annual meeting on Thursday 5 December 2019 at 6.00pm in the boardroom of the Local Council, Civic Center on the second floor.

 

AGENDA

 1. Business Plan 2020-2024.
 2. Mayor Report on the work of the eight Local Council.
 3. Approval of Minutes of the Annual Meeting held Tuesday 4 December 2018.
 4. Administrative report of the Executive Secretary.
 5. Interventions by Councillors and report of their responsibilities.
 6. Interventions by the public.

 

Those persons' whos names appear in the last Electoral Register of the locality of Mosta, are invited to attend and participate.