Shop

 

 

 

Il-Mostin - Bejn Fidi u Storja
€ 15.00

Dan il-ktieb hu narrattiva tal-fidi tal-Mostin.  Jirrakkonta u jispjega l-aspettivi diversi tal-istorja reliġjuża ta' komunita' rurali li maż-żmien kibret u urbanizzat ruħha.

Numru ta' rħejjel minuskoli u mferrxa fuq territorju fiċ-ċentru ta' Malta, nibtu viċin wied twil li maż-żmien sar jismu Wied il-Għasel.  Dawn ingħaqdu u saru raħal wieħed li beda jissejjaħ il-Mosta.  Kienet komunita' ta' raħħala, gabillotti, u bdiewa, imma kienet wkoll komunita' intrapredenti.

Kienet ħajja, attiva u tħares 'il quddiem.  Urew li kienu nies li jafu joħolmu imma wkoll li kienu jafu jaġixxu.  Emmnu fihom infushom.  Emmnu fuq kollox fil-fidi li kienu jħaddnu.  Ħabbewha, irrispettawha, ħaddnuha, saħħewha, u fuq kollox urewha fid-deher.

 

Profs. George Cassar

Awtur

Musta - Raħal Twelidi
€ 40.00

Musta Raħal Twelidi - a journey back in time through vintage photography is a publication made possible through the passionate efforts of a group of individuals who have the town of Musta (as it was called in the early days) and local culture at heart. It is an attempt to gather and preserve a collection of vintage images that relate to the locality of Mosta. The bulk of the content of this book is made up of photographs from 1840 onwards; that being the first year that photography first made its appearance on our island. Due to this, most of the images and illustrations rest within the first 100 years of the invention of photography and its use on the island. A further scope of this book is to present its viewers not only with visual pleasure and a quick retro glimpse into what made, and makes, Mosta what it is, but also to hopefully help re-generate further interest and awareness in our dwindling traditional village cores.

 

Kevin Casha

Editor & Coordinator

 

 

Garaxx / Garage Sticker
€ 2.00

Adeżiv riflettiv għall-lejl u viżibilta' baxxa.

 

Adhesive which is retroreflective for night time and low-light visibility.